Keresés ebben a blogban

2011. szeptember 24., szombat

Ha az ellenséged egy báb

 Nem először tapasztalom az Gonosz ,,ordítását". Nyilvánvaló dolog, neki keresni kell valakit, akit kedvére használhat - ellenem. Mondván: Mit képzel ez? Majd én elveszem a kedvét attól, hogy bízzon Istenben! És már be is veti mindazt a fegyverzetet, amit annyira tud és akar is használni. Te meg csak állsz, pislogsz, a hangerejétől szinte lobog a hajad, és kérdezed: MI VAN?????  
Mikor megtapasztalom ezeket a nehézségeket, látom az én Istenem védelmét, amivel körülvesz engem.
Akkor most felteszek egy két kérdést, és olvasd utána ,,A" választ:

Miért nem bírnak egyesek:

Jel 11:7-10  És mikor elvégezik az ő bizonyságtételüket, a mélységből feljövő fenevad hadakozik ellenük, és legyőzi őket, és megöli őket.  És az ő holttesteik fekszenek ama nagy városnak utcáin, amely lélek szerint Sodomának és Égyiptomnak hivatik, ahol a mi Urunk is megfeszíttetett.  És a népek és ágazatok, és nyelvek és nemzetek közül valók látják azoknak holttestét három és fél nap, és azoknak holttestét nem engedik sírba tenni.  És a földnek lakosai örülnek és örvendeznek rajtok, és ajándékokat küldenek egymásnak; mivelhogy e két próféta gyötörte a földnek lakosait.

Mit mond Jézus?

Máté 5:45  Hogy legyetek a ti mennyei Atyátoknak fiai, aki felhozza az ő napját mind a gonoszokra, mind a jókra, és esőt ad mind az igazaknak, mind a hamisaknak.

Mi ez az eső?

Ez 9:4  És monda az Úr néki: Menj át a város közepén, Jeruzsálem közepén, és jegyezz egy jegyet a férfiak homlokára, akik sóhajtanak és nyögnek mindazokért az utálatosságokért, amelyeket cselekedtek annak közepében.
Ez 9:5  És amazoknak mondá az én hallásomra: Menjetek át a városon ő utána, és vágjátok; ne kedvezzen a ti szemetek, és ne szánakozzatok:
Ez 9:6  Vénet, ifjat, szűzet, gyermeket és asszonyokat öljetek meg mind egy lábig, de azokhoz a férfiakhoz, akiken a jegy van, ne közelítsetek, és az én templomomon kezdjétek el. Elkezdék azért a vén férfiakon, akik a ház előtt valának.

Mi van velünk?

Ez 9:8  És lőn, hogy levágák őket, és én megmaradtam és esém az én orcámra...

Mit mondjunk ezekre?

...és kiálték és mondék: Ah, ah, Uram Isten, avagy ki akarod-é írtani Izráel egész maradékát, mikor kiöntöd búsulásodat Jeruzsálemre?

Mi motiválja őket?

Ezékiel 9,9 mert azt mondták: Elhagyta az Úr ezt a földet, és az Úr nem lát.

Konklúzió: 
Ő egy báb, egy megmentésre váró ember. Szegény maga sem tudja, ha Jézushoz megy, Ő megszabadítja a ,,bábságából". És bizony Jézus pont úgy szereti, mint engem, pont úgy az életét adta érte, mint értem.
Szeretné, ha pecsétet tehetne a homlokára, azért ha eljön az ideje ne kelljen meghalnia a sok levágnivaló emberrel együtt.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megtalálni magunkat

Mikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős... Ezen gondolkodtam, hogy mit akar mondani Pál? Arra jutottam, hogy annyi ellenállás van belénk k...