Keresés ebben a blogban

2012. január 1., vasárnap

Egyetértés Istennel = boldogság

Ó de furcsán határozzuk meg mi a boldogságot, amikor elgondolkodunk róla. 
Spinoza így fogalmazza meg Etika című munkájában:  „A boldogság nem az erény jutalma, hanem maga az erény. Nem azért leljük örömünket a boldogságban, mert megvonjuk magunktól az élvezeteket. Éppen ellenkezőleg, mivel örömünket leljük a boldogságban, képesek vagyunk korlátozni az élvezeteket.” 
Boldogságunk esetleges, mert hívő életünk napjainak óráinak öröme immár feltételhez kötött. 
És itt arról a kifejezésről beszélek,  amit Csia Lajostól olvastam legtöbbször, hogy "egyetértés Istennel".
Ez a kifejezés így néz ki görög nyelven:  εὐδοκέω  (eudokeó)
1) helyesel, tetszéssel fogad, meg van elégedve vkivel / vmivel, örömét leli vkiben / vmiben
2) elhatároz, úgy dönt, előnyben részesít
 
Etimológia:  εὐ̑  (eu) +  δοκέω  (dokeó)
 εὐ̑  (eu)
1) jól, helyesen
2) jól van, helyes
3) szerencsésen, boldogan, sikeresen
  δοκέω  (dokeó)
1) gondol, vél, hisz
2) jónak tart, elhatároz
3) intranzitív: látszik vminek, jelent vmit
4) jónak látszik

Ez a kifejezés (εὐδοκέω  (eudokeó)) ezeken a helyeken fordul elő az újszövetségben: (itt egy kicsit megcifrázva - ha szeretnéd tudni hogy szól a vers két másik fordításban, katt a kiemelt szövegre! :))
Máté 3:17   És ímé egy égi hang ezt mondja vala: Ez amaz én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm
Máté 12:18   Ímé az én szolgám, akit választottam; az én szerelmesem, akiben az én lelkem kedvét lelé; lelkemet adom ő belé, és ítéletet hirdet a pogányoknak. 
Máté 17:5   Mikor ő még beszél vala, ímé, fényes felhő borítá be őket; és ímé szózat lőn a felhőből, mondván: Ez az én szerelmes Fiam, akiben én gyönyörködöm: őt hallgassátok. 
Márk 1:11   És szózat lőn az égből: Te vagy az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm
Luk 3:22   És leszálla ő reá a Szent Lélek testi ábrázatban mint egy galamb, és szózat lőn mennyből, ezt mondván: Te vagy amaz én szerelmes Fiam, te benned gyönyörködöm! 
Luk 12:32   Ne félj te kicsiny nyáj; mert tetszett a ti Atyátoknak, hogy néktek adja az országot. 
Róm 15:26   Mert tetszett Macedóniának és Akhájának, hogy a Jeruzsálembeli szentek szegényei részére némileg adakozzanak. 

Róm 15:27   Mert tetszett nékik, és tartoznak is vele. Mert ha a pogányok azoknak a lelki javaiban részesültek, tartoznak nékik viszont szolgálni a testiekben. 
1Kor 1:21   Mert minekutána az Isten bölcsességében nem ismerte meg a világ a bölcsesség által az Istent, tetszék az Istennek, hogy az igehirdetés bolondsága által tartsa meg a hívőket. 
1Kor 10:5   De azoknak többségét nem kedvelé az Isten, mert elhullának a pusztában. 
2Kor 5:8   Bizodalmunk pedig van, azért inkább szeretnénk kiköltözni e testből, és elköltözni az Úrhoz. 
2Kor 12:10   Annakokáért gyönyörködöm az erőtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldözésekben és szorongattatásokban Krisztusért; mert amikor erőtelen vagyok, akkor vagyok erős. 
Gal 1:15   De mikor az Istennek tetszett, ki elválasztott engem az én anyám méhétől fogva és elhívott az ő kegyelme által, 
Kol 1:19   Mert tetszett [az Atyának], hogy Ő benne lakozzék az egész teljesség; 
1Thess 2:8   Így felbuzdulva irántatok, készek valánk közleni veletek nemcsak az Isten evangéliumát, hanem a mi magunk lelkét is, mivelhogy szeretteinkké lettetek nékünk. 
1Thess 3:1   Annakokáért, mivelhogy tovább már el nem tűrhetők, jónak ítélénk, hogy magunk maradjunk Athénében, 
2Thess 2:12   Hogy kárhoztattassanak mindazok, akik nem hittek az igazságnak, hanem gyönyörködtek az igazságtalanságban. 
Zsid 10:6   Égő és bűnért való áldozatokat nem kedveltél
Zsid 10:8   Fentebb mondván, hogy áldozatot és ajándékot és égő, meg bűnért való áldozatokat nem akartál, sem nem kedveltél amelyeket a törvény szerint visznek, 
Zsid 10:38   Az igaz pedig hitből él. És aki meghátrál, abban nem gyönyörködik a lelkem. 
2Pét 1:17  Mert amikor az Atya Istentől azt a tisztességet és dicsőséget nyerte, hogy hozzá a felséges dicsőség ilyen szózata jutott: Ez az én szeretett Fiam, akiben én gyönyörködöm...
Spinozáról itt olvashatsz bővebben: Wikipédia
Ez a bejegyzés is érdekelhet

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megtalálni magunkat

Mikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős... Ezen gondolkodtam, hogy mit akar mondani Pál? Arra jutottam, hogy annyi ellenállás van belénk k...