Keresés ebben a blogban

2015. március 25., szerda

Szőlővesszők

Most, mikor újra közeledik a csütörtök, mikor is néhányan összejövünk a Bárkában, azt terveztem, János evangéliuma 15-16-os részét vennénk át. Egyszerre biztos nem sikerül.
Tegnap, mikor olvastam, sok új gondolatot hozott.
Pl: ...kérjetek, amit csak akartok, és meglesz az nektek. - Jól hangzik. :)
4X szerepel ezen a pár oldalon:
János 15,7; 15,16; 16,23; 16,24
Van egy-két feltétel is, ezeket is végig kellene venni.
A másik a cél:
Ján 15:8  Abban dicsőíttetik meg az én Atyám, hogy sok gyümölcsöt teremjetek; és legyetek nékem tanítványaim.
A dicsőítés szó szerintem a világban szinte ismeretlen, nekem is homályos elképzeléseim vannak és gondolkodóba estem, mikor meg akartam ezt mai magyar nyelven fogalmazni.
Mi a csuda ez?
Szösszenet a netről: Isten dicsőítése szívünk természetes válasza Isten szeretetére, kegyelmére, hatalmára, erejére. A dicsőítő szív megnyitja az utat Isten jelenlétéhez, és előkészíti a szívet Isten igéjének hatékony befogadásához.
Görögből:  δοξάζω  (doxadzó) 1) dicsőít, magasztal, 2) dicsőségessé tesz, megdicsőít

És mi nem az, vagyis mi az ellenkezője?
 ἀποδοκιμάζω  (apodokimadzó)  - rossznak, alkalmatlannak nyilvánít, kifogásol, elutasít, visszautasít
Ezt tették Jézussal sokan:

Máté 21:42  Monda nékik Jézus: Sohasem olvastátok-é az írásokban: Amely követ az építők megvetettek, az lett a szegletnek feje; az Úrtól lett ez, és csodálatos a mi szemeink előtt.

Márk 8:31  És kezdé őket tanítani, hogy az ember Fiának sokat kell szenvedni, és megvettetni a vénektől és a főpapoktól és írástudóktól, és megöletni, és harmadnapra feltámadni.

Márk 12:10  Ezt az írást sem olvastátok-é? Amely követ az építők megvetettek, az lett a szeglet fejévé.

Luk 9:22  Ezt mondván: Szükség az ember Fiának sokat szenvedni és megvettetni a vénektől, a főpapoktól és írástudóktól, és megöletni, és harmadnapon feltámadni.

Luk 17:25  De előbb sokat kell néki szenvednie és megvettetnie e nemzetségtől.

Luk 20:17  Ő pedig reájok tekintvén, monda: Mi az tehát, ami meg van írva: Amely követ az építők megvetettek, az lett a szegelet fejévé?

Zsid 12:17  Mert tudjátok, hogy azután is, mikor akarta örökölni az áldást, megvettetett; mert nem találta meg a megbánás helyét, noha könyhullatással kereste azt [az áldást].

1Pét 2:4  Akihez járulván, mint élő, az emberektől ugyan megvetett, de Istennél választott, becses kőhöz,

1Pét 2:7  Tisztesség azért néktek, akik hisztek; az engedetleneknek pedig: A kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a szegeletnek fejévé és megütközésnek kövévé s botránkozásnak sziklájává;


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megtalálni magunkat

Mikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős... Ezen gondolkodtam, hogy mit akar mondani Pál? Arra jutottam, hogy annyi ellenállás van belénk k...