Keresés ebben a blogban

2011. november 3., csütörtök

Ördögidézés / Ártatlan tréfa?

Kisebbik lányom azzal jött haza az iskolából, hogy egyik kis barátnője valamiféle mágiát gyakorolt, és ebbe be akarta vonni még többjüket is. A varázslat lényege kb., hogy éjfél körül ki kell mondani háromszor egy bizonyos elhunyt személy nevét, aki akkor megjelenik, és nem is tudom pontosan mit fog csinálni.

A jóslás, a varázslás, a mágia - mind Isten ellen való bűn. Pontosan azt célozza, hogy gonosz szellemek igénybevételével jusson valaki előbbre.
  1. 5Móz 18:10-12 Ne találtasson te közötted, aki az ő fiát vagy leányát átvigye a tűzön, se jövendőmondó, se igéző, se jegymagyarázó, se varázsló; Se bűbájos, se ördöngösöktől tudakozó, se titok-fejtő, se halottidéző; Mert mind útálja az Úr, aki ezeket műveli, és ez ilyen útálatosságokért űzi ki őket az Úr, a te Istened te előled.
  2. Ézsaiás 45:11 Így szól az Úr, Izraelnek Szentje és Teremtője: Kérdezzétek meg a jövendőt tőlem, ...
  3. Jel 22:15 De kinn maradnak (a mennyországból) az ebek és a bűbájosok, és a paráznák és a gyilkosok, és a bálványimádók és mind aki szereti és szólja a hazugságot.
bűbájosok: φάρμακος (pharmakosz)
- varázsló, boszorkány, méregkeverő
Etimológia: a farmakon-ból (gyógyszer, kábítószer, varázsszer)

Hitünk szerint van Az Atya, Fiú, Szentlélek mellett egyéb (idegen)istenek, szellemi lények. A szellemvilág olyasmi, amit nem látunk. Angyalok, démonok, szellemek.
Erről bőséges tanítást kapunk az ó-, és újszövetségben. DE NEM MINDEGY KI ELŐTT HÓDOLUNK BE, ÉS KINEK A SEGÍTSÉGÉT KÉRJÜK.
Pál így ír erről:
Fil 2:10 Hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké.
Beszél a Biblia több helyen ,,tisztátalan lelkekről:

Márk 1:23 Vala pedig azok zsinagógájában egy ember, akiben tisztátalan lélek volt, és felkiáltott...
Márk 3:11 A tisztátalan lelkek is, mikor meglátták vala őt, leborultak előtte, és kiáltottak, mondván: Te vagy az Istennek a Fia.
Márk 5:2 És amint a hajóból kiment, azonnal elébe ment egy ember a sírboltokból, akiben tisztátalan lélek volt,
Luk 4:33 És a zsinagógában vala egy tisztátalan ördögi lélektől megszállt ember, aki fennhangon kiált
tisztátalan: ἀκάθαρτος (akathartosz) - szennyes, tisztát(a)lan, feslett
ördögi: δαιμόνιον (daimonion) 1) démon, gonosz szellemi lény 2) istenség (pogány szemszögből)
Mindezek fényében kíváncsi vagyok, hogy ha mindezeket a dolgokat tudnák az emberek, vajon igénybe vennék-e ezeket a szolgáltatásokat?
Na most nem akarok kétségek között hagyni senkit. Ha valaha ilyesmit tett, azt Isten előtt el kell ismerni bűnnek és meg kell tagadnia.
1Ján 1:9 Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minket minden hamisságtól.
(Vajon ez a cikkben szereplő valaki kinek az unszolását hallotta belülről?)
2Ján 1:7 Mert sok hitető (csaló) jött e világra, akik nem vallják a Jézust testben megjelent Krisztusnak (messiás). Ez a hitető és az antikrisztus.
Ez a cikk is érdekelhet: Szellemek megkülönböztetése

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megtalálni magunkat

Mikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős... Ezen gondolkodtam, hogy mit akar mondani Pál? Arra jutottam, hogy annyi ellenállás van belénk k...