Keresés ebben a blogban

2011. március 25., péntek

Hozsánna

Szeretem ezt a képet. Sokat mond el nekem Jézusról, és arról a szintről, ahol a életünkben helye van.
Mikor így bement -  mit bement, bevonult -  Jeruzsálembe, az emberek ezt kiáltották hozsánna, és leterítették a felsőruhájukat az útra. Ez a gesztus azt jelenti, hogy királynak és úrnak kiáltják ki Jézust.
  ὡσαννά  (hószanna)
- hósí’á-ná (hozsánna); “szabadíts meg hát!” a 113-118. zsoltárokból Etimológia:  héber eredetű 
 
Máté 21:2  És monda nékik: Menjetek ebbe a faluba, amely előttetek van, és legott találtok egy megkötött szamarat és vele együtt az ő vemhét (csikóját); oldjátok el és hozzátok ide nékem. Máté 21:3  És ha valaki valamit szól néktek, mondjátok, hogy az Úrnak van szüksége rájuk: és legott el fogja bocsátani őket. Máté 21:4  Mindez pedig azért lett, hogy beteljesedjék a próféta mondása, aki így szólott: Máté 21:5  Mondjátok meg Sion leányának: Ímhol jő néked a te királyod, alázatosan és szamáron ülve, és teherhordozó szamárnak vemhén. Máté 21:6  A tanítványok pedig elmenvén és úgy cselekedvén, amint Jézus parancsolta vala nékik, Máté 21:7  Elhozák a szamarat és annak vemhét, és felső ruháikat rájuk teríték, és ráüle azokra. Máté 21:8  A sokaság legnagyobb része pedig felső ruháit az útra teríté; mások pedig a fákról gallyakat vagdalnak és hintenek vala az útra. Máté 21:9  Az előtte és utána menő sokaság pedig kiált vala, mondván: Hozsánna a Dávid fiának! Áldott, aki jő az Úrnak nevében! Hozsánna a magasságban!
 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megtalálni magunkat

Mikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős... Ezen gondolkodtam, hogy mit akar mondani Pál? Arra jutottam, hogy annyi ellenállás van belénk k...