Keresés ebben a blogban

2018. június 6., szerda

Kicsoda olyan?

Pár dicsérő szó arról, Aki az Apukám lett. Mindehhez úgy jutottam, hogy beütöttem a keresőbe a „kicsoda olyan?” kifejezést. Lássuk:
 • Mózes szájából: 2 Móz 15:11 Kicsoda az istenek közt olyan, mint te Uram? Kicsoda olyan, mint te, szentséggel dicső, félelemmel dicsérendő és csodatévő? ((ERV/HU)Nincs hozzád hasonló
  az istenek között, Örökkévaló! Nincs senki hozzád fogható,dicsőségben és szentségben,
  félelmetes tetteidben, és csodáidban!)
 • Szintén Mózestől: 5 Móz 3:24 Uram, Isten, te elkezdetted megmutatni a te szolgádnak a te nagyságodat és hatalmas kezedet! Mert kicsoda olyan Isten mennyben és földön, aki cselekedhetnék a te cselekedeteid és hatalmad szerint? ((ERV/HU) Uram, Istenem! Éppen csak elkezdted megmutatni szolgádnak, milyen hatalmas vagy, és milyen csodálatosak tetteid! Nincs más isten rajtad kívül égen-földön, aki ilyen hatalmas dolgokat tehetne! Senki sincs hozzád mérhető!)
 • Dávidtól: Zsolt 35:10 Minden tetemem ezt mondja majd: Kicsoda olyan, mint te, Uram?! Aki megszabadítod a nyomorultat a nála erősebbtől, a szegényt és szűkölködőt az ő megrablójától. ((ERV/HU) Egész bensőmmel énekelem: „Nincs hozzád fogható, Örökkévaló! Mert megmented a gyengét az erősebbtől, kiszabadítod a szegényt a rablók kezéből!”)
 • Ászáftól: Zsolt 77:14  {KJV 77:13} Oh Isten, a te utad szentséges; kicsoda olyan nagy Isten, mint az Isten? ((ERV/HU) Bizony, minden utad szent, ó, Isten! Senki sem hasonlítható hozzád!
  Kicsoda olyan hatalmas, mint a mi Istenünk?!)
 • Étántól: Zsolt 89:7-9  {KJV 89:6-8} Mert a felhőkben kicsoda hasonlatos az Úrhoz, [s ki] olyan, mint az Úr, az istenek fiai között? Igen rettenetes Isten [ő] a szentek gyűlésében, és félelmetes mindazokra, akik körülte vannak. Uram, Seregeknek Istene! Kicsoda olyan erős, mint te vagy Uram? És a te hűséges voltod körülvesz téged. ((ERV/HU) Senki sem hasonlítható hozzád még a Mennyben sem, Örökkévaló! Még a hatalmas erejű angyalok között sincs hozzád fogható! A szentek gyűlésében is az Örökkévaló az, akit mindenki tisztel és fél! Félelemmel csodálják az Örökkévalót mind, akik körülötte vannak! Örökkévaló, Seregek Ura és Istene, kicsoda olyan erős, mint te? Hatalmas Isten![b] Hűséged körülvesz téged!)
 • Mikeástól: Mik 7:18  Kicsoda olyan Isten, mint te, aki megbocsátja a bűnt és elengedi öröksége maradékának vétkét?! Nem tartja meg haragját örökké, mert gyönyörködik az irgalmasságban! ((ERV/HU)Kicsoda olyan Isten, mint te, aki megbocsátod néped bűneit, s elengeded örökséged maradékának vétkeit! Nem örökre haragszol ránk, mert az irgalmasságban gyönyörködsz. Ismét hozzánk fordulsz, és könyörülsz rajtunk. Bűneinket eltaposod,
  a tenger mélyére hajítod összes vétkünket. Megmutatod Jákób iránti hűségedet, Ábrahám[b] iránti szövetséges szereteted, amint megesküdtél őseinknek régen.)
És én velük együtt mondhatom, Kicsoda olyan, mint Te?

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megtalálni magunkat

Mikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős... Ezen gondolkodtam, hogy mit akar mondani Pál? Arra jutottam, hogy annyi ellenállás van belénk k...