Keresés ebben a blogban

2018. március 18., vasárnap

Miért égsz?

Mindez pedig az emmausi tanítványok kérdésfeltevése nyomán.
Meg egy kicsit a pénteki etika órán elhangzottak alapján.
Meg egy kicsit a saját lelkesedésem hiánya miatt.
Szóval, a kiinduló igevers a
Luk 24:32 És mondták egymásnak: Avagy nem gerjedezett-e a mi szívünk mi bennünk, mikor nékünk szólt az úton, és mikor magyarázta nékünk az írásokat?
De. Akkor igen. És most mi van? Mit jelent egyáltalán ez a kifejezés - gerjedezik?
καίω  (kaió) 1) éget, meggyújt 2) passzív alak: meggyullad, fellángol, ég, elég, megég, hevül
Ilyen részekben szerepel:
(Máté 5:15) Gyertyát sem azért gyújtanak, hogy a véka alá, hanem hogy a gyertyatartóba tegyék és fényljék mindazoknak, akik a házban vannak.
(Luk 12:35) Legyenek a ti derekaitok felövezve, és szövétnekeitek meggyújtva;
(Luk 24:32) És mondának egymásnak: Avagy nem gerjedezett-é a mi szívünk mi bennünk, mikor nékünk szóla az úton, és mikor magyarázá nékünk az írásokat?
(Ján 5:35) Ő az égő és fénylő szövétnek vala, ti pedig csak egy ideig akartatok örvendezni az ő világosságában.
(Ján 15:6) Ha valaki nem marad én bennem, kivettetik, mint a szőlővessző, és megszárad; és egybe gyűjtik ezeket és a tűzre vetik, és megégnek.
(1Kor 13:3) És ha vagyonomat mind felétetem is, és ha testemet tűzre adom is, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi hasznom abból.
(Zsid 12:18) Mert nem járultatok megtapintható hegyhez, és lángoló tűzhöz, és sűrű homályhoz, és sötétséghez, és szélvészhez,
(Jel 4:5) A királyiszékből pedig villámlások és mennydörgések és szózatok jőnek [vala] ki. És hét tűzlámpás ég [vala] a királyiszék előtt, amely az Istennek hét lelke;
(Jel 8:8) A második angyal is trombitált, és mint egy tűzzel égő nagy hegy vetteték a tengerbe; és a tengernek harmadrésze vérré lőn;
(Jel 8:10) A harmadik angyal is trombitált, és leesék az égről egy nagy csillag, égve, mint egy fáklya, és esék a folyóvizeknek harmadrészére, és a vizek forrásaira;
(Jel 19:20) És megfogaték a fenevad, és ő vele együtt a hamis próféta, aki a csodákat tette ő előtte, amelyekkel elhitette azokat, akik a fenevad bélyegét felvették, és akik imádták annak képét: ők ketten elevenen a kénkővel égő tüzes tóba vettetének:
(Jel 21:8) A gyáváknak pedig és hitetleneknek, és útálatosoknak és gyilkosoknak, és paráznáknak és bűbájosoknak, és bálványimádóknak és minden hazugoknak, azoknak része a tűzzel és kénkővel égő tóban [lesz], ami a második halál.
Következő szó a megnyilatkozás: διανοίγω (dianoigó)1) kinyit, megnyit, felnyit
2) kibont, megértet, megmagyaráz
(Márk 7:34)  És föltekintvén az égre, fohászkodék, és monda néki: Effata, azaz: nyilatkozzál meg.
(Márk 7:35)  És azonnal megnyilatkozának annak fülei: és nyelvének kötele megoldódék, és helyesen beszél vala.
(Luk 2:23)  (Amint megíratott az Úr törvényében, hogy: Minden elsőszülött fiú az Úrnak szenteltessék),
(Luk 24:31)  És megnyilatkozának az ő szemeik, és megismerék őt; de ő eltünt előlük.
(Luk 24:32)  És mondának egymásnak: Avagy nem gerjedezett-é a mi szívünk mi bennünk, mikor nékünk szóla az úton, és mikor magyarázá nékünk az írásokat?
(Luk 24:45)  Akkor megnyilatkoztatá az ő elméjöket, hogy értsék az írásokat.
(Apcs 16:14)  És egy Lidia nevű, Thiatira városbeli bíborárús asszony, ki féli vala az Istent, hallgata [reánk]. Ennek az Úr megnyitá szívét, hogy figyelmezzen azokra, amiket Pál mond vala.
(Apcs 17:3)  Megmagyarázva és kimutatva, hogy a Krisztusnak szükség volt szenvedni és feltámadni a halálból; és hogy ez a Jézus a Krisztus, akit én hirdetek néktek.
A harmadik pedig a Kolossé 3-ból az "uralkodik".
Kol 3:15 És az Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekben, amelyre el is hívattatok egy testben; és háládatosak legyetek.
βραβεύω  (brabeuó)- döntőbíráskodik; ítél, dönt
Etimológia:  a brabeusz-ból (döntőbíró; parancsnok)  (Ezt csak itt találtam meg a Bibliában)

...ugyanis ezekben a szavakban erő van, nekem pedig fel kell gerjesztenem magamban ezt az erőt!Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megtalálni magunkat

Mikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős... Ezen gondolkodtam, hogy mit akar mondani Pál? Arra jutottam, hogy annyi ellenállás van belénk k...