Keresés ebben a blogban

2018. március 28., szerda

Folyt. köv. hamarosan

Az úgy történt, hogy készültem a holnapi keresztény identitásra, midőn be akarom bizonyítani, hogy miért is jó Isten fenyítése.
Ez most roppantul lehangolt engem, ezért is választottam a képet, ami számomra jólesőbb igével bombázza a szívem. Pláne, hogy rákerestem arra a két szóra, hogy "parancs" "megtart".
Phűűűű, utálom magam! Ti is utálni fogtok! Azért megosztom. Mert ilyet is mondott Jézus, hogy:
Máté 28:20 Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek: és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!
Szóval, megtart:  τηρέω  (téreó) 1) vigyáz, figyel, szemmel tart, ügyel, őriz, megóv; 2) gondoz, gondoskodik
parancsol: ἐντέλλομαι  (entellomai) - megparancsol, elrendel, meghagy; 3) megtart, betart
...persze, csak az újszövi részekben, mert az ószövetség héberül van...
1Móz 26:5 2Móz 15:26 2Móz 16:28 2Móz 16:34 2Móz 20:6 3Móz 8:35 3Móz 26:3 5Móz 4:2 5Móz 5:10 5Móz 5:15 5Móz 5:29 5Móz 6:2 5Móz 6:17 5Móz 6:25 5Móz 7:9 5Móz 8:2 5Móz 10:13 5Móz 11:1 5Móz 11:22 5Móz 12:32 5Móz 13:18 5Móz 15:5 5Móz 19:9 5Móz 26:18 5Móz 28:1 5Móz 28:9 5Móz 28:15 5Móz 28:45 5Móz 30:10 Józs 22:2 Józs 22:3 1Kir 6:12 1Krón 22:13 1Krón 28:7 2Krón 33:8 2Krón 35:16 Neh 1:5 Neh 1:9 Neh 9:29 Zsolt 78:7 Zsolt 103:18 Zsolt 119:60 Zsolt 119:69 Péld 4:4 Péld 19:16 Préd 8:5 Préd 12:15 Jer 35:18 Ez 18:19 Ez 18:21 Dán 9:4

Máté 23:3 Máté 28:20 Ján 14:15 Ján 14:21 Ján 15:10 Apcs 15:24 Róm 2:26 1Kor 7:19 Tit 1:3 2Pét 3:2 1Ján 2:3 1Ján 3:22 1Ján 3:24 1Ján 5:2 1Ján 5:3 Jel 14:12 Jel 22:14


Akkor most csak az Újszövetségből:

Máté 23:3 Annakokáért amit parancsolnak néktek, mindazt megtartsátok és megcselekedjétek; de az ő cselekedeteik szerint ne cselekedjetek. Mert ők mondják, de nem cselekszik.

Máté 28:20 Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek: és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!

Ján 14:15 Ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok.

Ján 14:21 Aki ismeri az én parancsolataimat és megtartja azokat, az szeret engem; aki pedig engem szeret, azt szereti az én Atyám, én is szeretem azt, és kijelentem magamat annak.

Ján 15:10 Ha [a]z én parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok az én szeretetemben; amiképpen én megtartottam az én Atyámnak parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében.

Apcs 15:24 Mivelhogy meghallottuk, hogy némelyek mi közülünk kimenvén, megháborítottak titeket beszédeikkel, feldúlva a ti lelketeket, azt mondván, hogy körülmetélkedjetek és a törvényt megtartsátok; kiknek mi parancsot nem adtunk:

Róm 2:26 Ha tehát a körülmetéletlen pogány megtartja a törvénynek parancsolatait, az ő körülmetéletlensége nem körülmetélkedésül tulajdoníttatik-é néki?

1Kor 7:19 A körülmetélkedés semmi, a körülmetéletlenség is semmi; hanem Isten parancsolatainak megtartása.

Tit 1:3 Megjelentette pedig a maga idejében az ő beszédét a prédikálás által, amely reám bízatott a mi megtartó Istenünknek parancsolata szerint; {KJV 1:4} Titusnak, a közös hit szerint való igaz fiamnak:

2Pét 3:2 Hogy megemlékezzetek a szent prófétáktól ezelőtt mondott beszédekről, és az Úrnak és Megtartónak általunk, az apostolok által közölt parancsolatjáról:

1Ján 2:3 És arról tudjuk meg, hogy megismertük őt, ha az ő parancsolatait megtartjuk.

1Ján 3:22 És akármit kérjünk, megnyerjük tőle, mert megtartjuk az ő parancsolatait, és azokat cselekesszük, amik kedvesek előtte.

1Ján 3:24 És aki az ő parancsolatait megtartja, az Ő benne marad és Ő is abban; és abból ismerjük meg, hogy bennünk marad, abból a Lélekből, amelyet nékünk adott.

1Ján 5:2 Abból ismerjük meg, hogy szeretjük az Isten gyermekeit, hogyha az Istent szeretjük, és az ő parancsolatait megtartjuk.

1Ján 5:3 Mert az az Isten szeretete, hogy megtartjuk az ő parancsolatait; az ő parancsolatai pedig nem nehezek.

Jel 14:12 Itt van a szenteknek békességes tűrése, itt akik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét!

Jel 22:14 Boldogok, akik megtartják az ő parancsolatait, hogy joguk legyen az életnek fájához, és bemehessenek a kapukon a városba.


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megtalálni magunkat

Mikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős... Ezen gondolkodtam, hogy mit akar mondani Pál? Arra jutottam, hogy annyi ellenállás van belénk k...