Keresés ebben a blogban

2019. március 13., szerda

Szakdoli, avagy evezz a mélyre

 Nehéz témák foglalkoztatnak. Tk most jutottam el arra a szintre, hogy választanom kell: tovább élem azt a himi-humi életet, mint amit mostanában, hogy mindig a kényelmet választom és azt, ami aktuálisan a jobbnak tűnik, vagy kilépek és elszánom magam azokra a dolgokra, amik engem ugyan háttérbe-, illetve keretek közé szorítanak, de valami egészen értelmes és csodálatos dolog jöhet ki belőle.
Simán választhatom persze, hogy tovább malmozok, de tudom, hogy egyszer megbánom.
Valahogy ez a lelkület áll a himi-humi élet mögött, hogy:
Ézs 22:13 És íme öröm és vigasság; barmok ölése, juhok levágása, húsevés és borivás; együnk, igyunk, mert holnap meghalunk!
1Kor 15:32 Ha csak emberi módon viaskodtam Efézusban a fenevadakkal, mi a hasznom abból, ha a halottak fel nem támadnak? Együnk és igyunk, holnap úgyis meghalunk!
Kis dolgok is lehetnek ezek a kilépések és elszánások, pl. :

  • Hozzásegíteni valakit a megbocsátáshoz azzal, hogy megalázom magam, de lehet, hogy ez mégsem kis dolog. Ez a gabonamag halála. Ez krisztusi lelkület.
  • Megitatni, megetetni valakit. Ez is krisztusi lelkület.
  • Befogadni egy gyermeket, mintha Jézust fogadnám be. Ez is alázatot követel. Ez is krisztusi lelkület.

Az az ifjú, aki úgy ment oda Jézushoz, hogy mindent előre tudott, szomorúan ment el Jézustól. Azt hitte "készen van", úgymond "minden le van zsírozva" , aztán rájött, hogy nem.
Máté 19:16 És íme hozzá jövén egy ember, monda neki: Jó mester, mi jót cselekedjem, hogy örök életet nyerjek?
Máté 19:17 Ő pedig monda neki: Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak egy, az Isten. Ha pedig be akarsz menni az életre, tartsd meg a parancsolatokat.
Máté 19:18 Monda neki: Melyeket? Jézus pedig monda: Ezeket: Ne ölj; ne paráználkodjál; ne lopj; hamis tanúbizonyságot ne tégy;
Máté 19:19 Tiszteld atyádat és anyádat; és: Szeresd felebarátodat, mint temagadat.
Máté 19:20 Monda neki az ifjú: Mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva; mi fogyatkozás van még bennem?
Máté 19:21 Monda neki Jézus: Ha tökéletes akarsz lenni, eredj, add el vagyonodat, és oszd ki a szegényeknek; és kincsed lesz mennyben; és jer és kövess engem.
Máté 19:22 Az ifjú pedig e beszédet hallván, elméne megszomorodva; mert sok jószága vala.
Máté 19:23 Jézus pedig monda az ő tanítványainak: Bizony mondom nektek, hogy a gazdag nehezen megy be a mennyeknek országába.
Máté 19:24 Ismét mondom pedig nektek: Könnyebb a tevének a tű fokán átmenni, hogynem a gazdagnak az Isten országába bejutni.
Máté 19:25 A tanítványok pedig ezeket hallván, felettébb álmélkodnak vala, mondván: Kicsoda üdvözülhet tehát?
Máté 19:26 Jézus pedig rájuk tekintvén, monda nekik: Embereknél ez lehetetlen, de Istennél minden lehetséges.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megtalálni magunkat

Mikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős... Ezen gondolkodtam, hogy mit akar mondani Pál? Arra jutottam, hogy annyi ellenállás van belénk k...