Keresés ebben a blogban

2018. február 15., csütörtök

Kedvenc szakaszom az Isten Országáról

 Róma 14, 17-19
Mert Isten Királyságában ... csak az számít, hogy Isten akarata szerint élsz-e, és hogy a Szent Szellem békessége és öröme uralkodik-e benned. Aki tehát így szolgálja Krisztust, annak valóban örül majd Isten, és az ilyen embert a többiek is elismerik. Ezért hát teljes erővel törekedjünk azokra a dolgokra, amelyek a közöttünk lévő békességet, összhangot, egymás épülését és megerősítését szolgálják!
Ez a rész különösen kedves nekem. Sokszor tanított, sokszor szólított meg és sokszor erősített meg.
Egyszerűen döbbenetes eszenciája Isten akaratának az életünkben!
Meglepő és felrázó hatású.
Tehát mik azok a pontok, amik nekem szóltak:
  • Isten Országa ... nem egy távoli időben és térben elhelyezkedő izé, hanem egy nagyon is valóságos hely itt és most. Ez egy életstílus.
  • Szolgálni Krisztusnak... Hát van ilyen... Erre vagyunk elhívva és erre vagyunk hitelesítve. Valahol egyenesen "rabszolgának" aposztrofálva. És ez jó, kérem!!! Mert ez a világ nem tudja, hogy ő is rabszolga, csak nem Istené, hanem a bűné.
  • Isten akarata szerint élni. Károliban "kedves Istennek" - Ennyi helyen szerepel az Újszövetségben: 
Róm 12:1 Kérlek azért titeket atyámfiai az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket.
Róm 12:2 És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata.
Róm 14:18 Mert aki ezekben szolgál a Krisztusnak, kedves Istennek, és az emberek előtt megpróbált.
2Kor 5:9 Azért igyekezünk is, hogy akár itt lakunk, akár elköltözünk, néki kedvesek legyünk.
Ef 5:10 Meggondolván, mi legyen kedves az Úrnak.
Fil 4:18 Megkaptam pedig mindent, és bővölködöm; beteltem, vévén Epafróditustól, amit küldöttetek, mint kedves jó illatot, kellemes, tetsző áldozatot az Istennek.
Kol 3:20 Ti gyermekek, szót fogadjatok a ti szüleiteknek mindenben; mert ez kedves az Úrnak.
Zsid 13:21 Tegyen készségesekké titeket minden jóra, hogy cselekedjétek az ő akaratát, azt munkálván ti bennetek, ami kedves ő előtte a Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökkön örökké. Ámen.
És most ennyit, mert mennem kell.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megtalálni magunkat

Mikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős... Ezen gondolkodtam, hogy mit akar mondani Pál? Arra jutottam, hogy annyi ellenállás van belénk k...