Keresés ebben a blogban

2014. december 4., csütörtök

Lehetőség

 Olvasom az Evangéliumokat. Most a János elején tartok és a 3. résznél nagyon megfogott az a rész, amikor Nikodémussal beszél Jézus.
Elmondja neki, hogy Érckígyóként magasan áll az emberek előtt, hogy aki felnéz rá és hisz Benne, megmenekül.*
Arról is beszél, hogy nem azért küldte az Atya, hogy felelősségre vonjon, hanem hogy megmentsen minket.
 *Az ószövetségi történetben a nép hosszas vándorlása alatt - nem is először - megkeseredett és zúgolódni kezdett. Az Örökkévaló megharagudott rájuk és kígyókat küldött közéjük, amik megmarták őket. Sokan meghaltak közülük.
Mózesnek -imájára válaszként - meghagyta, hogy készítsen egy , sáráp"-ot, ami fordítható mérgeskígyónak, meg Szeráfnak - hatszárnyú angyalnak is.
4 Mózes 21, 4 A nép elindult a Hór-hegytől, és a Vörös-tenger felé vezető úton haladt, hogy Edom királyságának területét kikerülje. De belefáradtak a vándorlásba, elkeseredtek, 5 és megint zúgolódni kezdtek Isten és Mózes ellen: „Miért hoztatok minket ide Egyiptomból? Azért, hogy ebben a sivatagban pusztuljunk el? Hiszen nincs itt sem ennivaló, sem víz! Elegünk van már ebből a nyomorúságos ételből! Utáljuk!”
6 Válaszul az Örökkévaló mérges kígyókat küldött, amelyeknek halálos volt a marása. Sokan el is pusztultak a kígyómarás miatt. 7 Végül a nép Mózeshez gyülekezett, és ezt mondták: „Vétkeztünk, mert az Örökkévaló ellen és ellened szóltunk! Kérünk, könyörögj értünk az Örökkévalóhoz, hogy küldje el rólunk ezeket a kígyókat!”
Mózes ekkor könyörgött az Örökkévalónak, 8 aki ezt felelte: „Készíts bronzkígyót, és erősítsd fel egy magas póznára! Akiket a mérges kígyók megmarnak, nézzenek föl a bronzkígyóra, akkor életben maradnak”. 9 Mózes így is tett: készített bronzból egy kígyót, és felerősítette egy magas póznára. Akit pedig a kígyók megmartak, ha fölnézett a bronzkígyóra, életben maradt és meggyógyult.
János 3, 14 Ahogyan Mózes fölemelte a rézkígyót a pusztában, úgy fogják az Emberfiát is fölemelni, 15 hogy aki hisz benne, az örökké éljen.
16 Mert Isten úgy szerette az embereket, hogy az egyszülött Fiát adta oda cserébe értük, hogy aki hisz a Fiában, az ne pusztuljon el, hanem örök életet kapjon. 17 Isten nem azért küldte a Fiát az emberek közé, hogy elítélje őket, hanem azért, hogy a Fiú közreműködésével megmenekülhessenek. 18 Aki hisz a Fiúban, azt nem fogják elítélni. De aki nem hisz benne, az máris elmarasztaló ítélet alatt van, mert nem hitt Isten egyszülött Fiában.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megtalálni magunkat

Mikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős... Ezen gondolkodtam, hogy mit akar mondani Pál? Arra jutottam, hogy annyi ellenállás van belénk k...