Keresés ebben a blogban

2017. január 11., szerda

A Beteljesítő

Ilyen filmek mellett, amiket mostanában készítenek, mint A Feláldozhatók, A Szállító, A Specialista, Bosszúálló, stb. erre a címre asszociáltam:
A Beteljesítő
Miért is?
Most tanultam, hogy Máté különösen nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy a prófétai könyveket megerősítse az evangéliumával, tette ezt azért, mert a célközönsége a zsidó nép volt.
A "Beteljesítő", mint név persze ebben a formában az én agyszüleményem, mert:
14X használja az írásában Lévi - alias Máté, pontosan azért, hogy igazolja a célközönség által a tekercsekből is jól ismert és várva-várt Messiást.

Beteljesít:  πληρόω  (pléroó)
1) megtölt, teletölt, feltölt; teljessé tesz
2) jóllakat, kielégít
3) végrehajt, teljesít
4) befejez
passzív alak:
5) megtelik, eltelik, megelégszik
6) teljesül, megvalósul, beteljesedik
7) eltelik (idő); betelik (létszám)

Etimológia:   πλήρης  (plérész)
1) teli, teljes, megtelt vmivel
2) teljes, hiánytalan, egész

Máté 1:22   Mindez pedig azért lőn, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott volt a próféta által, aki így szól:
Máté 2:15   És ott vala egész a Heródes haláláig, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által, aki így szólt: Égyiptomból hívtam ki az én fiamat.
Máté 2:17   Ekkor teljesedék be, amit Jeremiás próféta mondott, amidőn így szólt:
Máté 2:23   És oda jutván, lakozék Názáret nevű városban, hogy beteljesedjék, amit a próféták mondottak, hogy názáretinek fog neveztetni.
Máté 4:14   Hogy beteljesedjék, amit Ésaiás próféta mondott, így szólván: Máté 5:17   Ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek vagy a prófétáknak eltörlésére. Nem jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább, hogy betöltsem.
Máté 8:17   Hogy beteljesedjék, amit Ésaiás próféta mondott, így szólván: Ő vette el a mi erőtlenségünket, és ő hordozta a mi betegségünket.
Máté 12:17   Hogy beteljesedjék Ésaiás próféta mondása, aki így szólt:
Máté 13:35   Hogy beteljék amit a próféta szólott, mondván: Megnyitom az én számat példázatokra; és kitárom, amik e világ alapítása óta rejtve valának.
Máté 21:4   Mindez pedig azért lett, hogy beteljesedjék a próféta mondása, aki így szólott:
Máté 23:32   Töltsétek be ti is a ti atyáitoknak mértékét!
Máté 26:54   De mi módon teljesednének be az írások, hogy így kell lenni?
Máté 26:56   Mindez pedig azért lőn, hogy beteljesedjenek a próféták írásai. Ekkor elhagyák őt a tanítványok mind, és elfutának.
Máté 27:9   Ekkor teljesedék be a Jeremiás próféta mondása, aki így szólott: És vevék a harminc ezüst pénzt, a megbecsültnek árát, akit Izráel fiai részéről megbecsültek,
Máté 27:35   Minekutána pedig megfeszíték őt, eloszták az ő ruháit, sorsot vetvén; hogy beteljék a próféta mondása: Megosztozának az én ruháimon, és az én köntösömre sorsot vetének.Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megtalálni magunkat

Mikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős... Ezen gondolkodtam, hogy mit akar mondani Pál? Arra jutottam, hogy annyi ellenállás van belénk k...