Keresés ebben a blogban

2015. április 7., kedd

Lehetetlen

Néha, mikor valamilyen szót keresek a bibliámban, hatalmas dolgokat találok. Régen ezt egy jó kis Konkordancia (könyv) segítségével tettem, de ma már van erre egy egyszerűbb lehetőségem.
Minap beütöttem a szókeresőbe a "lehetetlen" szót.
Nekem nagy nyereség volt amiket találtam, mert mindjárt tanultam magamról, más emberekről és Istenről pár dolgot. Lássuk:
  1. Van olyan, amire Isten mondja, hogy lehetséges, és valóban az.
  2. Van olyan, amiről az ember mondja, hogy lehetetlen, de helyesen is gondolja. Ez a ,,nem kéne, mert rossz vége lesz" kategória. 
  3. Aztán meg van olyan, amire az ember mondja, hogy lehetetlen, de hittel mégiscsak lehetséges.
  4. Van, hogy az ember a bizalmát megvallással fejezi ki Isten felé.
  5. Végül olyan is van, amit az egyik ember a másiknak tanításképpen mond, és valós figyelmeztetés...
Mindegyik után odaírom a számot, amelyik halmazba szerintem tartozni fog... Íme:
1Móz 18:14 Avagy az Úrnak lehetetlen-é valami? Annak idején, esztendőre ilyenkor visszatérek hozzád, és fia lesz Sárának. (1)
2Sám 13:2 Igen nagy gyötrelemben vala pedig Amnon, úgy hogy beteggé lett az ő hugáért, Támárért; mert szűz vala, és Amnon előtt lehetetlennek tünt fel, hogy rajta valamit elkövessen. (2)

Jer 32:17 Ah, ah, Uram Isten! Ímé te teremtetted a mennyet és földet a te nagy hatalmaddal és a te kiterjesztett karoddal, és semmi sincs lehetetlen előtted! (4)

Jer 32:27 Ímé, én az Úr, Istene vagyok minden testnek, vajjon van-é valami lehetetlen nékem? (1)

Máté 17:20 Jézus pedig monda nékik: A ti hitetlenségetek miatt. Mert bizony mondom néktek: Ha akkora hitetek volna, mint a mustármag, azt mondanátok ennek a hegynek: Menj innen amoda, és elmenne; és semmi sem volna lehetetlen néktek. (1)

Máté 19:26 Jézus pedig rájuk tekintvén, monda nékik: Embereknél ez lehetetlen, de Istennél minden lehetséges. (1)

Márk 10:27 Jézus pedig rájuk tekintvén, monda: Az embereknél lehetetlen, de nem az Istennél; mert az Istennél minden lehetséges. (1)

Luk 1:37 Mert az Istennél semmi sem lehetetlen. (1)

Luk 17:1 Monda pedig a tanítványoknak: Lehetetlen dolog, hogy botránkozások ne essenek; de jaj annak, aki által esnek. (1)

Luk 18:27 Ő pedig monda: Ami embereknél lehetetlen, lehetséges az Istennél. (1)

Apcs 2:24 Kit az Isten feltámasztott, a halál fájdalmait megoldván; mivelhogy lehetetlen volt néki attól fogvatartatnia. (3)

Róm 8:3 Mert ami a törvénynek lehetetlen vala, mivelhogy erőtelen vala a test miatt, az Isten az ő Fiát elbocsátván bűn testének hasonlatosságában és a bűnért, kárhoztatá a bűnt a testben. (3)

Zsid 6:4 Mert lehetetlen dolog, hogy akik egyszer megvilágosíttattak, megízlelvén a mennyei ajándékot, és részeseivé lettek a Szent Léleknek, (5)

Zsid 6:18 Hogy két változhatatlan tény által, melyekre nézve lehetetlen, hogy az Isten hazudjon, erős vígasztalásunk legyen minékünk, mint akik oda menekültünk, hogy megragadjuk az előttünk levő reménységet, (3)
Zsid 10:4 Mert lehetetlen, hogy a bikák és bakok vére eltörölje a bűnöket. (3)

Zsid 11:6 Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni; mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik és megjutalmazza azokat, akik őt keresik.  (5)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megtalálni magunkat

Mikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős... Ezen gondolkodtam, hogy mit akar mondani Pál? Arra jutottam, hogy annyi ellenállás van belénk k...