Keresés ebben a blogban

2012. május 17., csütörtök

Szánakozás

Nem igazán szeretjük, ha sajnálnak minket.
Pláne nem az öntudatos magyar nép! Nekünk kérem tartásunk van!
Kedves igehirdetőm Szilágyi Zsolt is beszélt erről nemrég. Azt mondja:
1Péter5,5B: Isten a kevélyeknek ellene áll, az alázatosaknak pedig kegyelmet ad.
alázatos: ταπεινός (tapeinosz)
1) alacsony, jelentéktelen, gyenge, hitvány
2) szerény, alázatos
3) nyomorult, megalázott
Vonzó kép, nemde?  Na de ki kap kegyelmet? Hiszen ha Jézus sajnál meg minket, az nem is olyan rossz. Több helyen fogalmaz így a biblia: könyörült, szánakozott.
σπλαγχνίζομαι (szplankhnidzomai)
- megkönyörül, részvétet érez, megszán, megindul rajta
Hogy honnan jutott eszembe ez most? Két dologról is.
Mostanában sok dolgon megindul a szívem, tök szenti-menti lettem, és reggel megint a Jónás könyve utolsó mondataira ébredtem. Na nehogy azt higgyétek ám, hogy micsoda nagy koponya vagyok, csak egy-két szó jutott eszembe, aztán kikerestem a Bibliából, akkor kapcsoltam mi is ez.
Az Úr pedig monda: Te szánod a tököt, amelyért nem fáradtál és [amelyet] nem neveltél, amely egy éjjel támadt és más éjjel elveszett: Én pedig ne szánjam Ninivét, a nagy várost, amelyben több van tizenkétszer tízezer embernél, akik nem tudnak különbséget tenni jobb- és balkezük között, és barom is sok van?!
Szóval hogyan is történt, mikor Jézus megindult valamin?
Máté 9:36 Mikor pedig látta vala a sokaságot, könyörületességre indult rajtok, mert el voltak gyötörve és szétszórva, mint a pásztor nélkül való juhok. - pásztorolta őket, tanítókért imádkozott
Máté 14:14 És kimenvén Jézus, látott nagy sokaságot, és megszánta őket, és azoknak betegeit meggyógyította.
Máté 15:32 Jézus pedig előszólítván az ő tanítványait, monda: Szánakozom e sokaságon, mert három napja immár, hogy velem vannak, és nincs mit enniök. Éhen pedig nem akarom őket elbocsátani, hogy valamiképpen ki ne dőljenek az úton.- megetette őket.
Máté 18:27 Az úr pedig megszánva azt a szolgát, elbocsátotta őt, és az adósságot is elengedte néki.
Máté 20:34 Jézus pedig megszánván őket, illette az ő szemeiket; és szemeik azonnal megnyíltak; és követék őt. - vakokat gyógyított.
Márk 1:41 Jézus pedig könyörületességre indulván, kezét kinyújtva megérintette őt, és monda néki: Akarom, tisztulj meg. - leprást gyógyított.
Márk 6:34 És kimenvén Jézus nagy sokaságot látott, és megszánta őket, mert olyanok valának, mint a pásztor nélkül való juhok. És kezdte őket sokra tanítani.
Márk 8:2 Szánakozom e sokaságon, mert immár harmad napja hogy velem vannak, és nincs mit enniök; - megetette őket.
Márk 9:22 És gyakorta vetette őt tűzbe is, vízbe is, hogy elveszítse őt; de ha valamit tehetsz, légy segítségül nékünk, könyörülvén rajtunk. - kiűzte a démonait.
Luk 7:13 És látván őt az Úr, megkönyörült rajta, és monda néki: Ne sírj. (Az asszonynak, aki az egyetlen fiát temette) -megérintette a koporsót és feltámasztotta a halottat
Luk 10:33 Egy samaritánus pedig az úton menvén, odaért, ahol az vala: és mikor azt látta, könyörületességre indult. - bekötözte a sebeit, és ellátást biztosított neki.
Luk 15:20 És felkelvén, elment az ő atyjához. Mikor pedig még távol volt, meglátá őt az ő atyja, és megesett rajta a szíve, és oda futván, a nyakába esett, és megcsókolgatta őt. - a példázat szerint nyakába borult és összecsókolta.

Tehát ha Ő valakinek a sorsán megindult, akkor SEGÍTETT.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megtalálni magunkat

Mikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős... Ezen gondolkodtam, hogy mit akar mondani Pál? Arra jutottam, hogy annyi ellenállás van belénk k...