Keresés ebben a blogban

2018. május 7., hétfő

Egy pár gondolat

Korán felkeltem, sok a gond.
Míg mindegyikről mondtam pár szót Apának, megnyugodtam. És Ő is mondott nekem pár dolgot, íme:
  • Utolsókból lesznek az elsők. Ezt Jézus mondta, és most fő-, és térdhajtára sarkallt, ugyanis ez alázatra tanít engem. Téged mire tanít? Ne menj tovább! Fogalmazd meg, mi jut eszedbe, ha olyan valakire gondolsz, akit te utolsónak vélsz!
  • Cél-tévesztettek.  Ez nekem most pont azt jelentette, amit valóban mond. Az emberek nem direkt ilyenek.
Bűn: ἁμαρτία  (hamartia) 1) tévedés, hiba; 2) vétek, bűn
Vétek: ἁμαρτάνω  (hamartanó) 1) elvét, eltéveszt, elhibáz; eltéveszti a célpontot (és így nem részesül díjazásban) 2) nem részesül vmiben, elveszít; 3) elfeledkezik vmiről, elmulaszt; 4) hibázik; vétkezik, bűnt követ el
Bűneset: G3900   παράπτωμα  (paraptóma): 
1) hibás lépés, botlás, baklövés, melléfogás; 
2) törvényszegés, áthágás, vétek
  • Végül egy ének és egy igerész: 

Róma 5, 12-21 A bűn egyetlen ember — Ádám — által lépett be a világba. A bűn által pedig bejött a halál is, amely mindenkit elért. Mindenkinek meg kell halnia, mert mindenki vétkezett. A bűn már a Mózesi Törvény előtt is jelen volt a világban. De amíg nincs Törvény, addig a bűnt sem lehet senkinek felróni. 14 Ádámtól Mózesig mégis mindenki felett a halál uralkodott, még azok felett is, akik nem úgy vétkeztek, mint ahogyan Ádám, aki megszegte Isten parancsát.
Ádám előképe volt az eljövendő Krisztusnak.  Isten ajándéka, a kegyelem azonban másképpen működik, mint Ádám bűne! Igaz, Ádám bűne sok ember halálát okozta, de Isten kegyelme és ajándéka sokkal hatásosabb, és bőségesebben árad ki sok-sok emberre. Ezt a kegyelem-áradást egy másik ember, Jézus Krisztus kegyelme tette lehetővé. A következményekben is különbség van Ádám bűne és a kegyelmi ajándék között! Hiszen az ítélet már egyetlen bűnt is halállal büntetett. Ezzel szemben a kegyelem ajándéka sok-sok bűn elkövetése után is elfogadhatóvá teszi a bűnösöket Isten számára. Egyetlen ember bűne miatt a halál valóban uralomra jutott azon az egy személyen keresztül. De ha ez így van, mennyivel inkább uralkodnak az életben a másik ember, Jézus Krisztus által azok, akikre bőségesen árad Isten kegyelme! Ezek ajándékba kapták, hogy Isten elfogadhatónak tekinti őket.
 Egy ember bűne az összes többi számára is ítéletet eredményezett. Ugyanígy, amit az a másik ember — Jézus Krisztus — Isten akarata szerint elvégzett, az mindenki számára lehetővé tette, hogy Isten elfogadja őt, és örökké éljen. Ahogyan egyetlen ember engedetlensége következtében sokan bűnösökké lettek, úgy egyetlen ember engedelmessége által sokan elfogadhatóvá válnak Isten számára.Isten pedig behozta a Törvényt, és ez csak tovább szaporította a bűnöket. De ahol elszaporodik a bűn, ott Isten kegyelme még inkább megsokasodik. Azért van így, hogy — ahhoz hasonlóan, ahogy a bűn uralkodott a halál által — a kegyelem is uralomra jusson Isten bennünket elfogadó és örök életet nyújtó kegyelme által a Jézus Krisztussal való azonosulásunk révén.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megtalálni magunkat

Mikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős... Ezen gondolkodtam, hogy mit akar mondani Pál? Arra jutottam, hogy annyi ellenállás van belénk k...