Keresés ebben a blogban

2018. április 14., szombat

Szorongatva

 Jó alkalom volt tegnap a Keresztény identitás csoporttal.
Mindig csak lesek, hogy mi emberek hányféle módon vagyunk gondok és szorongattatások között. Nincs két egyforma közöttünk.
A gondom az az, hogy ugye a könyv az elején könnyebbnek tűnt, de most ismét előszedte a szabályokat, meg a parancsokat, nehéz itt okosnak lenni.
Amire eljutottam és amit lefixálhatunk, az az, hogy:
  • Isten tud békességet adni akkor is, ha valami nem úgy történik, ahogyan elterveztük. Ez az igazi salom.
  • A parancsolatok jók és nem nehezek.
  • Gyönyörködés közben fogjuk a legjobb megoldásokat megkapni. Kell ennél jobb? (lásd a képen)
  • Szorongatások vannak, erre nézve csak elég megkeresni az Újszövetségben a szót, máris eloszlik minden kétségünk. (lásd lent)
  • Felnézünk Jézusra. Ő a mi érckígyónk, mert minket bizony megmartak. (János 3,14-16)

szorongatás: θλι̑ψις  (thlipszisz) (Máté 13:21 Máté 24:9 Máté 24:21 Máté 24:29 Márk 4:17 Márk 13:19 Márk 13:24 Ján 16:21 Ján 16:33 Apcs 7:10 Apcs 7:11 Apcs 11:19 Apcs 14:22 Apcs 20:23 Róm 2:9 Róm 5:3 Róm 8:35 Róm 12:12 1Kor 7:28 2Kor 1:4 2Kor 1:8 2Kor 2:4 2Kor 4:17 2Kor 6:4 2Kor 7:4 2Kor 8:2 2Kor 8:13 Ef 3:13 Fil 1:16 Fil 4:14 Kol 1:24 1Thess 1:6 1Thess 3:3 1Thess 3:7 2Thess 1:4 2Thess 1:6 Zsid 10:33 Jak 1:27 Jel 1:9 Jel 2:9 Jel 2:10 Jel 2:22 Jel 7:14 )
1) nyomás, szorítás
2) szorongattatás, gyötrés, megpróbáltatás, gyötrődés, szorongás
Etimológia:  a θλίβω  (thlibó)-ból
θλίβω  (thlibó)
1) összeszorít, nyom
2) szorongat, gyötör, zaklat
3) passzív participium: szűk, keskeny
Máté 7:14 Mert szoros az a kapu és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják azt.

Márk 3:9 És megmondá tanítványainak, hogy egy kis hajót tartsanak néki készen, a sokaság miatt, hogy ne szorongassák őt.

2Kor 1:6 De akár nyomorgattatunk, a ti vígasztalástokért és üdvösségtekért [van az], mely hathatós ugyanazon szenvedések elviselésére, amelyeket mi is szenvedünk; akár megvígasztaltatunk a ti vígasztalástokért és üdvösségtekért [van az]. És a mi reménységünk erős felőletek.

2Kor 4:8 Mindenütt nyomorgattatunk, de meg nem szoríttatunk; kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe;

2Kor 7:5 Mert mikor Macedóniába jöttünk, sem volt semmi nyugodalma a mi testünknek, sőt mindenképpen nyomorogtunk; kívül harc, belől félelem.

1Thess 3:4 Mert mikor közöttetek valánk is, előre megmondtuk néktek, hogy szorongattatásnak leszünk kitéve; amint meg is történt, és tudjátok.

2Thess 1:6 Mert igazságos dolog az az Isten előtt, hogy szorongattatással fizessen azoknak, akik titeket szorongatnak.

2Thess 1:7 Néktek pedig, akik szorongattattok, nyugodalommal mivelünk együtt, amikor megjelenik az Úr Jézus az égből az ő hatalmának angyalaival.

1Tim 5:10 Akinek jó cselekedetekről bizonysága van; ha gyermeket nevelt, ha vendéglátó volt, ha a szentek lábait mosta, ha a nyomorultakon segített, ha minden jó cselekedetben foglalatos vala.

Zsid 11:37 Megköveztettek, kínpróbát szenvedtek, szétfűrészeltettek, kardra hányattak, juhoknak és kecskéknek bőrében bujdostak, nélkülözve, nyomorgattatva, gyötörtetve,

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megtalálni magunkat

Mikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős... Ezen gondolkodtam, hogy mit akar mondani Pál? Arra jutottam, hogy annyi ellenállás van belénk k...