Keresés ebben a blogban

2012. december 11., kedd

Lakodalmas, avagy mi fáj a királynak

Máté evangéliuma 22. rész
Máté 22:2  Hasonlatos a mennyeknek országa a királyhoz, aki az ő fiának menyegzőt szerze.
Máté 22:3  És elküldé szolgáit, hogy meghívják azokat, akik a menyegzőre hivatalosak valának; de nem akarnak vala eljőni.
Máté 22:4  Ismét külde más szolgákat, mondván: Mondjátok meg a hivatalosoknak: Ímé, ebédemet elkészítettem, tulkaim és hízlalt állataim levágva vannak, és kész minden; jertek el a menyegzőre.
Máté 22:5  De azok nem törődvén vele, elmenének, az egyik a maga szántóföldjére, a másik a maga kereskedésébe;
Máté 22:6  A többiek pedig megfogván az ő szolgáit, bántalmazák és megölék őket.
Máté 22:7  Meghallván pedig ezt a király, megharaguvék, és elküldvén hadait, azokat a gyilkosokat elveszté, és azoknak városait fölégeté.
Máté 22:8  Akkor monda az ő szolgáinak: A menyegző ugyan készen van, de a hivatalosok nem valának méltók.
Máté 22:9  Menjetek azért a keresztútakra, és akiket csak találtok, hívjátok be a menyegzőbe.
Máté 22:10  És kimenvén azok a szolgák az útakra, begyűjték mind akiket csak találtak vala, jókat és gonoszokat egyaránt. És megtelék a menyegző vendégekkel.
Máté 22:11  Bemenvén pedig a király, hogy megtekintse a vendégeket, láta ott egy embert, akinek nem vala menyegzői ruhája.
Máté 22:12  És monda néki: Barátom, mi módon jöttél ide, holott nincsen menyegzői ruhád? Az pedig hallgata.
Máté 22:13  Akkor monda a király a szolgáknak: Kötözzétek meg a lábait és kezeit, és vigyétek és vessétek őt a külső sötétségre; ott lészen sírás és fogcsikorgatás.
Máté 22:14  Mert sokan vannak a hivatalosok, de kevesen a választottak.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megtalálni magunkat

Mikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős... Ezen gondolkodtam, hogy mit akar mondani Pál? Arra jutottam, hogy annyi ellenállás van belénk k...