Keresés ebben a blogban

2014. november 11., kedd

Délibáb

 Mikor kiáltok, hallgass meg engem,
igazságomnak Istene; szorultságomban tág
teret adtál nekem; könyörülj rajtam
és halld meg az én imádságomat! 
Zsolt 4:2
 Van, hogy egy csalódást cipelek, és egyáltalán nem tartom fontosnak, hogy ezt az érzést megosszam az Alkotómmal. Ez most nekem "a könyv-álom" volt, amit néhány hónapja terveztem. ...Illetve már azt sem tudom, hogy kinek a terve volt, az enyém, vagy talán egy megbízatás volt Tőle, amit talán - ezen az érési folyamaton átjutva - mégis megírhatok.
Azt tudom, hogy vágytam rá, nem is kicsit. Lelkesedtem érte, de ahányszor belevágtam a határaimhoz értem és egyre szomorúbb lettem. Olyan volt nekem, mint egy délibáb, ami reményt keltett, hogy hamarosan elérem, de aztán mégsem sikerült.
Témáját tekintve ez a könyv a kapcsolatokról szólna, tehát ami leginkább rázkódott körülöttem, ez volt. Megmutatkozott, mennyire alkalmatlan vagyok ezen a területen. Barátságaim törtek szét, szakadékok lettek körülöttem. Igaz,  hogy régiek kezdtek újraépülni, de a romlást nagyon rosszul éltem meg.
Aztán itt van a kitartás hiánya bennem, csalódások magamban, stb.
Na de mit is vártam?
Nem volt kedvem semmihez, aztán úgy éreztem, talán mégis elmondhatnám ezt Istennek. Ma megtettem és nem tudom tartós, vagy végleges gyógyulást adott, de most sokat kaptam Tőle.

Zsoltárok 4 
Zsolt 4:2 Mikor kiáltok, hallgass meg engem, igazságomnak Istene; szorultságomban tág teret adtál nekem; könyörülj rajtam és halld meg az én imádságomat! (...) Zsolt 4:4 Tudjátok meg hát, hogy kedveltjévé választott az Úr; meghallja az Úr, ha hozzá kiáltok!

2Sám 22:20  Tágas helyre vitt ki engem,; Kiragadott, mert jóakaróm nékem.
Vagy másik fordításban: Tágas térre vitt ki engem, megmentett, mert gyönyörködik bennem.

Zsolt 147:19-20  Közli igéit Jákobbal, törvényeit s végzéseit Izraellel. Nem tesz így egyetlen néppel sem; végzéseit sem tudatja velük. Dicsérjétek az Urat! 

Velem mégis kivételt tett Jézus miatt. Talán az a délibáb is tóvá lesz... Addig pedig tanulmányozom ezt a bonyolult belsőt, amit részben az Úrtól kaptam, részben ez a világ termelt ki bennem.
Ézsaiás 35
Örül majd a puszta,
a kiszáradt föld újra kizöldül,
a sivatag ujjongva kivirul,
mint a fehér liliom virága.
2 Virágba borul akkor az egész vidék,
ujjongva énekel, és vígan örvendezik,
mert dicsősége olyan lesz,
mint a libanoni erdőé,
ékessége, mint a Kármel hegyéé,
és gazdagon terem, mint a Sáron síksága.
Bizony, meglátják ők az Örökkévaló dicsőségét,
Istenünk fenségét mind megismerik.

3 Erősítsétek azokat,
akik lecsüggesztik kezüket,
akiknek térde roskadozik!
4 Mondjátok azoknak, akik feladták a reményt:
„Bátorság, ne féljetek!
Nézzétek, Istenetek már jön, és bosszút áll!
Ellenségeinek megfizet,
jön, és megszabadít titeket!”
5 Akkor újra látnak a vakok,
a süketek ismét hallanak,
6 a sánták ujjongva ugrándoznak, mint a szarvasok,
s a némák örvendezve énekelnek,
mert a pusztában források fakadnak,
s folyók öntözik a sivatagot.
7 A csalóka délibáb igazi tóvá változik,
s a szomjas pusztában bővizű források fakadnak.
Ahol egykor sakálok tanyáztak,
ott fű zöldell, nád és káka terem.

8 Jól megépített út lesz ott,
s így nevezik: „A Szent Helyhez vezető út”.[a]
Tisztátalan nem léphet rá,
csak a megváltottak járnak rajta.
Nem léphet rá tévelygő istentelen[b].
9 Nem lesz ott oroszlán,
vagy vérengző vadállat.
Csak a megváltottak járnak rajta,
s nem les rájuk veszély.
10 Ezen jönnek haza,
akiket az Örökkévaló megszabadít:
öröménekkel, ujjongva térnek vissza Sionba.
Fejüket el nem hervadó öröm koszorúzza,
örök boldogságot találnak ott.
Örömüket semmi sem árnyékolja többé,
fájdalom és bánat előlük messze menekül.

Footnotes:
Ézsaiás 35:8 A… út Vagy: „A szentség útja”. Lásd Ézs 2:3.
Ézsaiás 35:8 istentelen Szó szerint: „bolond” — ez azonban nem „elmebeteget” jelent, hanem olyan embert, aki nem bízik Istenben.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megtalálni magunkat

Mikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős... Ezen gondolkodtam, hogy mit akar mondani Pál? Arra jutottam, hogy annyi ellenállás van belénk k...