Keresés ebben a blogban

2021. február 7., vasárnap

Bonyolult

Tegnap valami egészen tanulságos dolog történt velem.

Egy kedves személy magáról akart nekem beszélni egy másik kedves  személy előtt, és rendre beleszőtte a mondandójába, hogy bezzeg én, (mármint én) másképp csináltam ezt anno. 

Éreztem, ahogy elszorul a szívem, elborul az agyam, elborít a szégyen. Miért hozza fel 632-szer? 

Hála Istennek egyből tisztáztuk, hogy semmiképpen sem akart megbántani, inkább a nyelvét harapta volna le. 

Asszerivitás:  


Szerinte ez nekem egy dicsőség volt, én csináltam jól, büszke lehetek rá, hogy így tettem. 

Tanulság: Ne gondoljak mást a dolgok mögé, kérdezzek vissza! EGYBŐL!

Ha nem tisztázzuk ott és akkor, várhattam volna a gyógyulást, csak a falak nőttek volna. 2021. február 2., kedd

26/26


Előkerült egy régebbi írásom, *hesed* témakörben. Ezt a héber szót legtöbb esetben kegyelemnek fordítja a Biblia.

Ezt a Szégyentől szabadon című tanulmány juttatta eszembe. 

A cím pedig arra utal, hogy van egy Zsoltár, amiben a hesed szó 26-ból 26-szor szerepel. 

Jó arány.

136. Zsoltár

1 Adjatok hálát az Örökkévalónak, mert jó,

    mert örökké tart kegyelme!

2 Adjatok hálát az istenek Istenének,

    mert örökké tart kegyelme!

3 Adjatok hálát az urak Urának,

    mert örökké tart kegyelme!


4 Csodákat tesz egyedül,

    mert örökké tart kegyelme.

5 Bölcsességével teremtette az eget,

    mert örökké tart kegyelme.

6 Kiterjesztette a szárazföldet a vizek fölé,

    mert örökké tart kegyelme.

7 Fénylő égitesteket alkotott,

    mert örökké tart kegyelme,

8 a Napot, hogy uralkodjon nappal,

    mert örökké tart kegyelme,

9 a Holdat és csillagokat, hogy uralkodjanak éjjel,

    mert örökké tart kegyelme.


10 Egyiptom elsőszülöttjeit megölte,

    mert örökké tart kegyelme.

11 Kihozta Izráelt Egyiptomból,

    mert örökké tart kegyelme,

12 erős kézzel és kinyújtott karral,

    mert örökké tart kegyelme.

13 Szétválasztotta a Vörös-tengert,

    mert örökké tart kegyelme,

14 Izráelt pedig átvezette rajta,

    mert örökké tart kegyelme.

15 A Fáraót és seregét a Vörös-tengerbe dobta,

    mert örökké tart kegyelme.


16 Népét átvezette a sivatagon,

    mert örökké tart kegyelme.

17 Nagy királyokat vert le,

    mert örökké tart kegyelme,

18 Erős királyokat megölt,

    mert örökké tart kegyelme,

19 Szihónt, Emór királyát,

    mert örökké tart kegyelme,

20 és Ógot, Básán királyát,

    mert örökké tart kegyelme.

21 Országaikat pedig örökségül adta Izráelnek,

    mert örökké tart kegyelme,

22 földjüket ajándékul adta szolgájának, Izráelnek,

    mert örökké tart kegyelme.

23 Gondolt ránk, mikor megaláztak minket,

    mert örökké tart kegyelme,

24 és megszabadított ellenségeinktől,

    mert örökké tart kegyelme.

25 Ő ad enni minden teremtménynek,

    mert örökké tart kegyelme.

26 Adjatok hálát a Menny Istenének,

    mert örökké tart kegyelme!

‫חֶסֶד‬ (ḥesed
1) szeretet, jóakarat, jóindulat, jóság vki iránt
2) alacsonyabb sorsú ember felé tanúsított: kegy, kegyelem, felindulás vki iránt
3) Izrael felől Isten felé tanúsított: kegyesség, istenfélelem
4) bájos, kellemes megjelenés

2021. január 28., csütörtök

Haláleset

2Kor 4:10-11 Mindenkor testünkben hordozzuk az Úr Jézus halálát, hogy a Jézusnak élete is látható legyen a mi testünkben. Mert mi, akik élünk, mindenkor halálra adatunk a Jézusért, hogy a Jézus élete is látható legyen a mi halandó testünkben.

Mit is jelent hordozni Jézus halálát?

Valami olyasmit, hogy ahová csak megyek, magammal viszem. 

De, hát ki kíváncsi egy halottra?

Mindenki. Legalábbis mindenkinek szüksége van erre a halálesetre, csak sokan nem tudják.

Lássuk csak, kinek van szüksége az én halálomra?

Mindenkinek. 🙃 Azt írja, hogy mindig halálra adatok / adatunk Jézusért. 

Néha féltjük a kis tyúxarosat, pedig nem kár érte.

Ne ijedj meg, az esetek többségében nem valódi halálról van itt szó, hanem átvitt értelemben, és ez inkább a pszichém halála, a saját elképzeléseim halála, a saját okoskodásom halála.

A cél az az, hogy Jézus látható legyen a többi ember számára. Nemes cél, nem igaz? 

Az vóna...! (És már megint picsogok, mert tegnap a főnökasszonyom a szobatársammal megbeszélte, hogy milyen jó a természetem, és mennyire nem vagyok haragtartó, én meg pont azon imádkoztam napok óta, hogy a sok türelmetlenség, harag helyett bár Isten Szentlelkének a gyümölcseit tudnám produkálni. 😢)

Vannak VALÓDI mártírhalált halt emberek Krisztusért, de igazából a halál nem árthat annak, akinek örök élete van a mennyben.

A befejezés pedig biztató: 

Ezért a halál bennünk végzi a munkáját, az élet pedig bennetek. 2Kor4:12 


 

2021. január 23., szombat

Tanulmány

Pár nővel tanulmányozzuk a Bibliát a szégyennel kapcsolatban.

Ma ez jött elém:


 Amúgy pedig: 

Meglepett az, hogy Isten haragra gerjedt Mózes ellen, mikor elküldte, hogy vezesse ki a népet Egyiptomból, az meg csak mondogatta, hogy dehogyis tudom megcsinálni! 

Azért segített rajta, szerencsére. Nem mindig tudott megmaradni az, aki ellen fellángolt Isten haragja...

Mondjuk később az aranyborjas sztoriban vastagon benne volt Áron keze.2021. január 21., csütörtök

💔

Nem mindig van ez így, de ma igen. Elkapott a sírás. Az életembe sodródott, majd tovatűnt embereken gondolkodom. Álmokon, amik nem lettek meg, barátokon, akikkel megrendült egymásban a bizalmunk. Igen, nekik is bennem, mert nem vagyok különb.

Miért ilyen bonyolult az ember lelke?

És itt a ma, ami csodaszép.

Nem tehetek mást, mint hogy megbocsátok nekik és magamnak is, hiszen Jézus mindannyiunkért meghalt.

Kibúvót ne keress,

Csak szeress,

Mert Jézus életét adta.

Ez pedig egy régebbi.

2021. január 20., szerda

Tiszta szívvel

Olyan lelkesen tudjuk mondani Dáviddal együtt, hogy

Teremts bennem tiszta szívet ❤️ Uram! (32. Zsoltár+ 51. Zsoltár)

Jézus is beszélt erről. Azt mondta:

Boldogok, akiknek szívük tiszta: mert ők az Istent meglátják. Máté 5:8 

József Attila is beszélt róla a Tiszta szívvel című versében. 

Milyen ez a  tiszta szív?

Az erről való elmélkedés valószínűleg folytatódik... Később. Addig is:

Szív: ἡ καρδία, -ας (hé kardia, -asz) - szív, a fizikai, lelki és a szellemi élet központja

Tiszta: καθαρός, ά, όν (katharosz, a, on) 

1) tiszta, mocsoktalan

2) érintetlen

3) zavartalan, akadálytalan, (átvitt ért.) világos

4) vegyítetlen, hamisítatlan, valódi, tiszta eredetű

5) hibátlan, bűntelen, ártatlan

6) őszinte, romlatlan, becsületes
2021. január 19., kedd

Mi a céltévesztés?


Az a céltévesztettség, ami ellenünk irányul nem súlyosabb, mint a miénk, csak jobban fáj... (A Biblia ezt a képet használja a bűnre.)

Magunkat hamar kimentjük a felelősség alól:

  • Képtelen vagyok...
  • Függő vagyok, 
  • Nem vagyok felelős,
  • Célévesztett voltam...
Teszem azt: Egy férfi drogos lesz, ez alatt az idő alatt tönkremegy a családja, és mire észbe kap, széthullott. Ezek után a felesége más férfit talál, elválik tőle.
Ki a hibás? Ki kezdte a céltévesztést? Ki fejezi be?

ἁμαρτάνω (hamartanó) 
1) bűnt követ el, vétkezik (Isten ellen pl. Luk 15:18, Krisztus és a testvérek ellen pl.: 1Kor 8:12, önmaga ellen pl.: 1Kor 6:18, Törvény ellen pl.: Csel 25:8)
2) bűnben él (folyamatos görög igealak esetén, pl.: Jn 5:14, 8:11, 1Jn 3:6)
3) elvét, eltéveszt, elhibáz
4) elfeledkezik vmiről, elmulaszt
5) eltéveszti a célpontot (és így nem részesül díjazásban)

Megtalálni magunkat

Mikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős... Ezen gondolkodtam, hogy mit akar mondani Pál? Arra jutottam, hogy annyi ellenállás van belénk k...